အမှတ်သညာဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများ

ဓာတ်ပုံပထမဆုရှင် – Saw Shaw Htawt (ကိုယ်စား)


ဓာတ်ပုံဒုတိယဆုရှင် – စောရဲမင်းပိုင်


ဓာတ်ပုံတတိယဆုရှင် – စောမြင့်ဇော်


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: