လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်မစတင်မီ အကြိုပြင်ဆင်မှုများ

လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်တွင် ပြသရန်အတွက် ဓာတ်ပုံအဟောင်းများအား ရှာဖွေစုဆောင်းနေပုံ
သမိုင်းဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ကြားရန်အတွက် စာတမ်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေပုံ
လုပ်အားပေးလူငယ် volunteer များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေပုံ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: